Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Báo GD&TĐ: Phú Yên lưu ý triển khai tập huấn giáo viên thực hiện chương trình mới

Sở GD&ĐT Phú Yên hướng dẫn triển khai và chuẩn bị các điều kiện để tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/phu-yen-luu-y-trien-khai-tap-huan-giao-vien-thuc-hien-chuong-trinh-moi-4009955-v.html

Ảnh minh họa/internet.

Theo đó, người được cử tham gia tập huấn là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 1 phải đảm bảo các điều kiện: Dưới 55 tuổi với nam và dưới 50 tuổi với nữ; có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo thiết bị CNTT trong dạy học, giáo dục và có khả năng làm báo cáo viên về chuyên môn đã được tập huấn.

Hình thức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được tổ chức theo các hình thức: Tự học và nghiên cứu tài liệu qua mạng; trực tuyến và trực tiếp.

Các phòng GD&ĐT, trường tiểu học, THCS phải chuẩn bị các điều kiện (hệ thống máy vi tính nối mạng, phòng học trực tuyến…) để cán bộ quản lý, giáo viên có điều kiện thực hiện các hình thức tổ chức tập huấn và bồi dưỡng có hiệu quả.

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để tham gia biên soạn, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học khi có kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Các phòng GD&ĐT, trường tiểu học, tiểu học và THCS tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để triển kai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 năm học 2020-2021 học 2 buổi/ngày, từ 9 đến 10 buổi/tuần.
Đối với thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, thực hiện theo đúng Thông tư của Bộ GD&ĐT về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1…

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Phú Yên, KAI, Thiết bị dạy học, Giáo dục phổ thông, Lớp 1, Phú Yên, Sở GD, Tiểu học, Báo cáo viên, Tập huấn, Com-pu-tơ, Kết nối mạng, Phẩm chất đạo đức, Trường tiểu học, Dạy học