Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Báo CAĐN: Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/99_208567_trien-lam-thanh-tuu-kinh-te-xa-hoi-nhan-30-nam-tai-lap-tinh-phu-yen.aspx

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1-7-1989 – 1-7-2019), UBND tỉnh Phú Yên vừa khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Triển lãm giới thiệu hàng trăm tài liệu, hiện vật các hoạt động của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Phú Yên, các thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh sau 30 năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết: Sau 30 năm tái lập tỉnh (tách ra từ tỉnh Phú Khánh vào năm 1989), Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh qua từng giai đoạn luôn duy trì ở mức khá, đặc biệt có năm tăng trưởng kinh tế đạt 14%. Đến năm 2018 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt gần 25.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, các lĩnh vực nông-lâm -ngư nghiệp tăng 4,5%/năm, công nghiệp, xây dựng tăng 14,6%/năm, dịch vụ tăng 12%/năm. Phú Yên đã vươn lên thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39,7 triệu đồng.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên giới thiệu khái quát về diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh qua 30 năm, đồng thời là hoạt động thiết thực quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh, đất nước, con người Phú Yên, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

P.C

Tìm kiếm:✨

  • Tái lập, GRDP, Phú Yên, Phú Khánh, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Thành tựu, Ngoại lực, Tổng sản phẩm, Ngư nghiệp, Đảng bộ, Thu nhập bình quân đầu người, Triển lãm, Một lòng, Từng giai đoạn, Khái quát