Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Báo Bnews: Phản hồi thông tin của TTXVN: Phú Yên yêu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân

UBND tỉnh Phú Yên đã làm việc và yêu cầu công ty cấp nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động có phương án cấp nước sinh hoạt cho những vùng thường xuyên thiếu nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/phan-hoi-thong-tin-cua-ttxvn-phu-yen-yeu-cau-cap-nuoc-sinh-hoat-cho-nguoi-dan/124642.html

Tìm kiếm:✨

  • Hai Riêng, Ea Lâm, Ea Chà Rang, Cà Lúi, Nắng hạn, Trần Hữu Thế, UBND tỉnh Phú Yên, Phú Mỡ, Huyện Sông Hinh, Cấp nước, Huyện Sơn Hòa, Thiếu nước, Ea Bar, Huyện Tuy An, Phú Yên