Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng liên tục tại Phú Yên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/so-ca-mac-sot-xuat-huyet-gia-tang-lien-tuc-tai-phu-yen

Tìm kiếm:✨

  • Sốt xuất huyết, Phú Yên, Gia tăng, Công an, Liên tục