Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên nỗ lực giải tỏa nuôi thủy sản trái phép trên đầm Ô Loan

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-no-luc-giai-toa-nuoi-thuy-san-trai-phep-tren-dam-o-loan

Tìm kiếm:✨

  • Đầm Ô Loan, Phú Yên, Giải tỏa, Thủy sản, Trái phép, Nuôi, Nỗ lực