Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Hỏa hoạn thiêu rụi chùa Long Thọ, Phú Yên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hoa-hoan-thieu-rui-chua-long-tho-phu-yen

Tìm kiếm:✨

  • Chùa Long Thọ, Thiêu, Phú Yên, Hỏa hoạn