Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Báo Tuyên Giáo: Phú Yên: Phát động giải báo chí về xây dựng Đảng

Ngày 24/5/2019, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng) nhằm động viên khuyến khích các tác giả với nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/phu-yen-phat-dong-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-121592

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đến dự và phát biểu Lễ phát động.

Thông tin tại Lễ phát động cho biết, ngày 22/3/2019, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019, phát động hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. Tiếp đó, ngày 18/4/2019, Ban Tổ chức giải ban hành Thể lệ giải.

Theo đó, giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Đối tượng tham gia giải là công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh. Tác phẩm tham gia gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2018 đến 30/9/2019.

Cơ cấu giải và mức tiền thưởng: 1 giải A (10 triệu đồng), 2 giải B (6 triệu đồng/giải), 3 giải C (3 triệu đồng/giải), 6 giải Khuyến khích và 5 giải Phụ cho mỗi loại hình báo chí (1 triệu đồng/giải). Các giải phụ gồm: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giải cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Phú Yên ở ngoài tỉnh.

Phát biểu Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh: Việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2019 là nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng công tác xây dựng Đảng trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…; đồng thời, góp phần triển khai hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trân trọng đề nghị các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở trong tỉnh tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia viết các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng ở Phú Yên; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị./.

Võ Lum

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Hữu Hiệp, Búa liềm, Tỉnh ủy Phú Yên, Đảng viên, Xây dựng đảng, Cấp ủy, Phú Yên, Đạo đức, Suy thoái, Tư tưởng, Năm 2019, Phát động, Trong sạch, Cơ quan báo chí, Lối sống