Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Báo Thanh Tra: Phú Yên: Hàng loạt công trình vi phạm việc quản lý đầu tư xây dựng

Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng TP Tuy Hòa, Thanh tra tỉnh Phú Yên chỉ ra nhiều vi phạm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/phu-yen-hang-loat-cong-trinh-vi-pham-viec-quan-ly-dau-tu-xay-dung_t114c1002n149210

Chưa thanh toán hết nợ cho các nhà thầu

Theo kết luận, việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư, nhìn chung các nguồn vốn đầu tư và có tính chất đầu tư được giao cho Ban QLDA quản lý, sử dụng lớn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Kế hoạch giao theo các năm từ 2013 - 2017 lần lượt từ 49,3 tỷ đồng lên đến 236,8 tỷ đồng.

Với tổng số vốn được giao lớn như vậy, nhưng việc giải ngân vốn đầu tư XDCB chưa kịp thời, dẫn đến số dư dự toán vốn đầu tư cuối năm còn nhiều, phải hủy kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện hoặc chuyển số dư dự toán sang năm sau, như: năm 2016 là 15 tỷ đồng; năm 2017 là 32,7 tỷ đồng.

Mặt khác, nhiều công trình đã quyết toán hoàn thành, nhưng chưa thanh toán trả nợ dứt điểm; bố trí kế hoạch vốn chưa phù hợp với tổng mức đầu tư được phê duyệt; nhiều dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, nhưng Ban QLDA chưa đôn đốc thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo tiến độ, nên chưa giải ngân kịp thời.

Kết luận cũng chỉ ra, có 44 công trình dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành qua các năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa thanh toán hết nợ cho các nhà thầu là gần 3 tỷ đồng và chưa thu hồi hết số vốn do thanh toán tạm ứng vượt khối lượng là 111,8 triệu đồng.

Tính đến tháng 8/2018, có 16 công trình đã hết thời hạn bảo hành theo quy định với tổng số tiền giữ bảo hành là 522 triệu, nhưng chưa làm thủ tục để chuyển trả tiền giữ bảo hành cho các đơn vị thi công, là thực hiện không đúng theo quy định.

Khối lượng quyết toán cao hơn khối lượng thực tế 625,4 triệu

Đặc biệt, đoàn thanh tra tiến hành chọn 20 công trình đã thanh, quyết toán trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, cho thấy việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình còn một số tồn tại, thiếu sót.

2 công trình đơn vị khảo sát áp dụng sai định mức của công tác đo vẽ trắc dọc trên nền đường cũ, đồng thời, áp dụng chưa đúng cấp địa hình theo thực tế (địa hình cấp 2 nhưng sử dụng định mức của địa hình cấp 3), dẫn đến chi phí khảo sát xây dựng cao hơn thực tế tương ứng là 26 triệu đồng.

Có 17 công trình, đơn vị tư vấn thiết kế tính khối lượng dự toán chưa phù hợp với khối lượng thiết kế bản vẽ thi công, thể hiện ở một số dạng sai sót như: Không tính khối lượng tận dụng đất cấp 3 từ đất đào của các cống, khuôn đường... để đắp nền đường; không trừ khối lượng bê tông do khe dọc, khe co giãn chiếm chỗ; bê tông lót móng; tính thừa diện tích mặt đường..., đồng thời tính khối lượng đất đào bằng nhân công là không hợp lý vì trong đơn giá đào đất bằng máy đã có nhân công, làm cho khối lượng dự toán cao hơn khối lượng thiết kế bản vẽ thi công, tương ứng với tổng số tiền 475,8 triệu đồng.

Có 16 công trình đã hết thời hạn bảo hành theo quy định với tổng số tiền bảo hành là 522 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục để chuyển trả tiền giữ bảo hành cho các đơn vị thi công, là thực hiện không đúng quy định.

Việc thẩm tra thiết kế - dự toán, chưa thực hiện chặt chẽ nên không phát hiện sự bất hợp lý giữa khối lượng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, để yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh lại cho phù hợp.

Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát khối lượng giữa thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được thẩm định chưa chặt chẽ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến sai sót về giá trị khối lượng thiết kế - dự toán và chi phí thiết kế.

Có 4/20 công trình đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, nhưng chưa được phê duyệt quyết toán với tổng giá trị thực hiện là 20,8 tỷ đồng.

10/20 công trình, các nhà thầu thi công thiếu khối lượng, như: Chiều dài bó vỉa, diện tích mặt đường, bạt lót chống mất nước bê tông, chiều dày đá lát không đúng với yêu cầu thiết kế... tương ứng với số tiền 173,5 triệu đồng.

Từ kết quả nêu trên cho thấy, khối lượng quyết toán hoàn thành của 20/20 công trình cao hơn khối lượng thực tế thi công, tương ứng với số tiền 625,4 triệu đồng.

Kiến nghị thu nộp ngân sách 680,3 triệu đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND TP Tuy Hòa tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành QLDA đối với các công trình XDCB do Ban QLDA làm chủ đầu tư để xảy ra các sai sót; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thường xuyên đối với Ban QLDA trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư XDCB.

Chỉ đạo Ban QLDA nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý dự án, công trình.

Ban QLDA có trách nhiệm thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm qua thanh tra 680,3 triệu đồng.

Thái Hải

Tìm kiếm:✨

  • XDCB, Quản lý dự án, Thời hạn bảo hành, Chưa thanh toán, TP Tuy Hòa, Quyết toán, Bản vẽ, Phú Yên, Thái Hải, Nền đường, Dự toán, Khảo sát xây dựng, Bảo hành, Số dư, Đầu tư xây dựng