Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo Nhân Dân: Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Yên

Ngày 17-5, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40219502-ky-niem-129-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tai-phu-yen.html

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các nước, các dân tộc. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết; đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tác phong khiêm tốn, giản dị… là tấm gương sáng để các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng, soi đường, dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.

Trong thời gian qua, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, hoạt động, cách làm hay, sáng tạo, phong phú. Nhờ đó, đã thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc 50 năm thực hiện Di chúc của Người, với lời dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

TRÌNH KẾ

Tìm kiếm:✨

  • Sơn Định, XVI, Sơn Hòa, Ngày sinh, Dâng hoa, Chí khí, Phú Yên, Hồ Chí Minh, Lời dặn, Chí công, Dâng hương, Kiệm, Thân thế, Di chúc, Lễ kỷ niệm