Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Báo Dân Việt: NHNN lần thứ 4 liên tiếp dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt điểm cao nhất 90.57/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ 1. Đây là lần thứ 4 liên tiếp NHNN xếp vị trí số 1 về CCHC trong các Bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ Giao thông Vận tải có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất, tiếp sau là Bộ Y tế, Thông tin Truyền thông, Xây dựng...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Việt, nguồn bài: http://danviet.vn/tien-te/nhnn-lan-thu-4-lien-tiep-dan-dau-ve-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-982797.html

NHNN và Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính 2018

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX 2018 trong số 18 bộ, cơ quan ngang bộ được đánh giá. Các bộ tiếp sau là Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại giao.

Bộ Giao thông Vận tải có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất, tiếp sau là Bộ Y tế, Thông tin Truyền thông, Xây dựng...

Có 14 bộ đạt kết quả cải cách hành chính hơn 80%; 4 bộ dưới 80%.

PAR INDEX 2018 được tổng hợp từ hai phương pháp là cán bộ trong đơn vị tự đánh giá và điều tra xã hội học. 50.000 phiếu khảo sát được phát ra, trong đó có 17.000 cán bộ, công chức và 33.000 người dân.

Ban chỉ đạo đánh giá, PAR INDEX 2018 tăng 6% so với 2017. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực còn hạn chế như cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin.

Ở các địa phương, dẫn đầu bảng cải cách hành chính là Quảng Ninh, Hà Nội, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hải Phòng. Các tỉnh xếp cuối bảng là Phú Yên, Kon Tum, Trà Vinh. Đồng bằng sông Hồng đứng đầu các vùng kinh tế, sau đó là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung.

Ngành Ngân hàng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Các lĩnh vực cải cách thành phần trong chỉ số Par index của NHNN đạt kết quả tích cực xếp thứ nhất bao gồm: Chỉ số thành phần về chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính. Kết quả điều tra xã hội học đánh giá tác động CCHC, NHNN tiếp tục xếp vị trí thứ nhất và là năm thứ năm liên tiếp NHNN dẫn đầu chỉ số này. Các chỉ số thành phần khác về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, cải cách tài chính công… NHNN tiếp tục giữ thứ hạng cao.

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, mục tiêu xuyên suốt của ngành ngân hàng là đẩy mạnh 6 lĩnh vực CCHC trong hệ thống NHNN gắn với đổi mới phương thức phục vụ của ngành Ngân hàng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và phải tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động ngân hàng. Mọi cải cách thủ tục hành chính thực chất là các giải pháp nhằm tăng thêm khả năng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tiền tệ ngân hàng đối với doanh nghiệp và người dân trong toàn bộ quy trình, điều kiện và thủ tục vay vốn và cung ứng dịch vụ tiền tệ ngân hàng.

Phó Thống đốc thừa nhận, quan điểm và trọng tâm trong điều hành của NHNN là điều hành chính sách tiền tệ và đẩy mạnh cải cách hành chính để đảm bảo mục tiêu kép vừa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, phục vụ người dân, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh tích cực bền vững.

Đối với hệ thống các TCTD, mặc dù cũng là doanh nghiệp, tuy nhiên với tính chất là doanh nghiệp phục vụ, nên NHNN đã chỉ đạo phải đẩy mạnh cải cách, đổi mới và xác định đây là một nhóm nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch CCHC chung của ngành Ngân hàng.

Theo định hướng của NHNN, hệ thống TCTD đã có nhiều cải cách, đổi mới và đã cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục, cắt giảm lãi suất, phí, đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ để cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng điện tử (e.Banking) tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân vay vốn và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Về định hướng CCHC, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: “NHNN tiếp tục đẩy mạnh CCHC trọng tâm là các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Những mục tiêu này tôi tin chắc rằng sẽ không bị giảm sức nóng hoặc trì hoãn khi Người đứng đầu NHNN rất quan tâm, sâu sát và chỉ đạo xuyên xuốt quyết liệt.

Những nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh vì thế sẽ không chỉ là yếu tố giảm bớt các điều kiện kinh doanh mà quan trọng hơn là việc củng cố một ngành, lĩnh vực hiện đại, hội nhập và con người hành chính mang tính phục vụ.

Đây là yếu tố cốt lõi thực hiện mục tiêu kép vừa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, phục vụ người dân, giảm thiểu chi phí thời gian và nhân lực trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh bền vững”.

Lê Thúy

Tìm kiếm:✨

  • PAR, Index, Cải cách hành chính, PAR INDEX 2018, Chỉ số, Đạt kết quả, Năm 2018, Thủ tục hành chính, Ngân hàng nhà nước việt nam, Hành chính, Cải cách, Quảng Ninh, Cải cách thể chế, Phú Yên, Bộ giao thông vận tải