Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Báo Dân Sinh: Trung Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn trên 1,3 tỷ USD

Trong số 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.314,7 triệu USD, chiếm 24,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/trung-quoc-dan-dau-ve-dau-tu-vao-viet-nam-voi-tong-von-tren-13-ty-usd-d96098.html

Tổng Cục Thống kê cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4/2019 thu hút 1.082 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5.345 triệu USD, tăng 22,5% về số dự án và tăng 50,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 395 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.110,6 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 4 tháng đầu năm đạt 7.455,6 triệu USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước tính đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 4 tháng còn có 2.416 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 7,14 tỷ USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 605 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 5,13 tỷ USD và 1.811 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,01 tỷ USD.

Trong 4 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 3.958,4 triệu USD, chiếm 74,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 528,6 triệu USD, chiếm 9,9%; các ngành còn lại đạt 858 triệu USD, chiếm 16%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 4 tháng đạt 5.738,7 triệu USD, chiếm 77% tổng vốn đăng ký; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 538,4 triệu USD, chiếm 7,2%; các ngành còn lại đạt 1.178,5 triệu USD, chiếm 15,8%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4.756,2 triệu USD, chiếm 66,6% tổng giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 562,2 triệu USD, chiếm 7,9%; các ngành còn lại đạt 1.817,4 triệu USD, chiếm 25,5%.

Cả nước có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 4 tháng đầu năm, trong đó Tây Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 520,3 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 495,6 triệu USD, chiếm 9,3%; Bắc Ninh 479,4 triệu USD, chiếm 9%; thành phố Hồ Chí Minh 349,4 triệu USD, chiếm 6,5%; Tiền Giang 346,9 triệu USD, chiếm 6,5%; Hải Dương 288,8 triệu USD, chiếm 5,4%; Đà Nẵng 256,1 triệu USD, chiếm 4,8%; Đồng Nai 248,6 triệu USD, chiếm 4,7%; Hải Phòng 231,2 triệu USD, chiếm 4,3%; Phú Yên 216,8 triệu USD, chiếm 4,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu 200,9 triệu USD, chiếm 3,8%.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, trong số 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.314,7 triệu USD, chiếm 24,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 699,7 triệu USD, chiếm 13,1%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 693,4 triệu USD, chiếm 13%; Hàn Quốc 691 triệu USD, chiếm 12,9%.

Tiếp đến là Nhật Bản 614,7 triệu USD, chiếm 11,5%; Thái Lan 325,7 triệu USD, chiếm 6,1%; Đài Loan 265,5 triệu USD, chiếm 5%; Quần đảo Vigin thuộc Anh 211,9 triệu USD, chiếm 4%.

Nguyễn Thanh

Tìm kiếm:✨

  • Tổng cục thống kê, Bà Rịa, Vũng Tàu, Quần đảo Vigin, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Bình Dương, Vùng hành chính đặc biệt, NGUYỄN THANH, Cổ phần, Tổng số vốn, Bất động sản, Tây Ninh, Phú Yên, Tiền Giang, Hồng kông, Đài loan, Trung Quốc