Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Báo ĐCSVN: Phú Yên: Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐCSVN, nguồn bài: http://www.cpv.org.vn/xay-dung-dang/phu-yen-tiep-tuc-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac-523020.html

Sáng 21/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BV)

Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên; các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 05 năm qua, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp đỡ 62 xã, các cơ quan, đơn vị cấp huyện đã giúp đỡ 167 thôn, buôn, khu phố với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương được chọn giúp đỡ như hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác; làm đường liên thôn; chỉnh trang, hỗ trợ thiết bị cho các trạm y tế xã, các trường học; làm đèn chiếu sáng đường quê; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo; xóa nhà tạm, hỗ trợ cây giống, con giống... Tổng giá trị kinh phí của các địa phương, đơn vị giúp đỡ các xã, thôn, buôn khó khăn và hộ nghèo đạt trên 176 tỷ đồng. Đến nay, có 12.512 hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh chọn, giúp đỡ và đã có 2.797 hộ thoát nghèo, 12.340 lượt học sinh nghèo, khó khăn được giúp đỡ tiếp tục đến trường. Các gia đình được giúp đỡ rất phấn khởi, có ý thức hơn trong việc tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khơi dậy mạnh mẽ ý thức vươn lên tự làm chủ để từng bước thoát nghèo bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chưa gắn việc thực hiện với nhiệm vụ chính trị được giao; việc xây dựng kế hoạch “làm theo” còn chung chung, chưa cụ thể, nội dung chưa sát với nhiệm vụ từng ngành, đơn vị; công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt, công tác biểu dương, khen thưởng chưa được chú trọng; nguồn lực vận động giúp đỡ chủ yếu từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cách thức giúp đỡ còn mang tính chung chung, hiệu quả chưa rõ nét; công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chưa thật sự sâu sát...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện mộ số nội dung trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xem đây là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và thường xuyên, liên tục nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 68-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt lưu ý việc thực hiện Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa ban đầu đề ra; chú trọng hơn đến việc giúp đỡ đơn vị khó khăn và hộ nghèo về cách thức thoát nghèo, không phải giúp đỡ đơn thuần về vật chất.

Chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và bổ sung các giải pháp phù hợp để triển khai ngày càng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 68-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Bá Vĩnh

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Lương Minh Sơn, Tỉnh ủy Phú Yên, Đảng viên, Bá Vĩnh, Phú Yên, Lương Minh Sơn, Ban thường vụ, Tỉnh ủy, Phong trào thi đua, Hộ nghèo, Nguyễn Hữu Hiệp, Xây dựng đảng, Làm theo, Bộ chính trị, Thực hiện kế hoạch