Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Báo ĐCSVN: 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Phú Yên

Qua 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được nâng lên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐCSVN, nguồn bài: http://www.cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/-10-nam-thuc-hien-quyet-dinh-221-qd-tw-cua-ban-bi-thu-tai-phu-yen-523757.html

Chiều 27/5, Đoàn khảo sát về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh BV

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo với Đoàn Công tác, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự cho biết, qua 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được nâng lên.

Công tác phối hợp tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và xã hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; công tác cung cấp những nội dung chính của các dự án, đề án có tác động đến tư tưởng của nhân dân để định hướng tuyên truyền cũng được quan tâm, thực hiện hiệu quả; công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện tốt.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở bám sát chỉ đạo, định hướng của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền về thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; kịp thời xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, âm mưu lợi dụng vấn đề phức tạp, nhạy cảm để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực hiện Quy chế có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; nội dung công việc phối hợp giữa các cơ quan chưa nhiều; việc thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm….

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 221 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đặc biệt là việc nắm bắt và định hướng kịp thời dư luận xã hội, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh... Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương làm cơ sở xây dựng báo cáo với Ban Bí thư về đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW để tiếp tục có những định hướng tốt hơn trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và khẳng định trong thời gian đến, tỉnh Phú Yên sẽ tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế,tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 221 của Ban Bí thư.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư cũng đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đông Hòa./.

Bá Vĩnh

Tìm kiếm:✨

  • Hoàng Thị Hạnh, Huyện ủy Đông Hòa, Bá Vĩnh, Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt, Ban tuyên giáo, Nguyễn Văn Sự, Ban bí thư, Phú Yên, Ủy ban dân tộc, Huỳnh Tấn Việt, Truyền thanh, Buổi làm việc, Cơ quan quản lý, Nâng lên, Quy chế