Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Báo Công Thương: Sức sống mới của giày da Phú Yên

Làng nghề giày da Phú Yên đang dần chuyển mình theo phương hướng đổi mới để phát triển bền vững. Đây là một bước đi đúng đắn để tạo ra cơ hội mới trong bối cảnh hiện đại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/suc-song-moi-cua-giay-da-phu-yen.media

Tìm kiếm:✨

  • Giày da, Sức sống mới, Phú Yên, Làng nghề, Chuyển mình, Phương hướng, Phát triển bền vững, Bước đi, Đúng đắn, Đổi mới, Bối cảnh, Hiện đại