Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Báo Công Luận: Phú Yên: Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Lương Sinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã kết luận về những sai phạm đối với ông Sinh...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/phu-yen-ky-luat-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tuy-hoa-post61735.html

Cụ thể, được phân công làm Trưởng ban Quản lý dự án nạo vét cửa Đà Diễn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nạo vét thông luồng tạm thời cửa Đà Diễn vào năm 2017, 2018, nhưng ông Sinh không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng các quy trình, quy định trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng để đề xuất phương án, nguồn vốn thực hiện việc nạo vét, mà chỉ đạo tổ chức thi công bằng nguồn vốn xã hội hóa, chỉ đạo Ban quản lý Dự án nạo vét cửa Đà Diễn tiếp tục ký phụ lục hợp đồng thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký với Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu nạo vét, hút cát theo Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, trái với chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

ảnh st

Không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát đánh giá sự cần thiết tiếp tục thực hiện Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, chỉ đạo tiếp tục nạo vét đủ khối lượng cát theo hồ sơ thiết kế; ký hợp đồng kinh tế và các văn bản cho phép tiêu thụ nội địa khối lượng cát nhiễm mặn không đúng thẩm quyền.

Trong thời gian ông Nguyễn Lương Sinh được Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa phân công xử lý công việc thay ông Lê Vĩnh Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa đã thiếu kiểm tra hồ sơ, thủ tục, ký cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trái quy định.

Sai phạm của ông Nguyễn Lương Sinh gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và làm giảm uy tín cá nhân của ông Sinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên căn cứ vào quy định số 102 của Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Lương Sinh. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Phan Khánh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế, nguyên Phó Trưởng ban quản lý Dự án nạo vét cửa Đà Diễn; xử lý theo quy định đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Lương Sinh, Đà Diễn, UBND thành phố Tuy Hòa, Lê Vĩnh Thành, Thành ủy Tuy Hòa, Phan Khánh, Tuy Hòa, Thành ủy viên, Nạo vét, Tỉnh ủy Phú Yên, Có dấu hiệu, Phú Yên, Quản lý dự án, Bảo Châu, Phụ lục