Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Báo Chính Phủ: Chỉ huy trưởng công trình phải luôn có mặt tại công trường?

Chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm tổ chức quản lý công việc, thực hiện điều hành hoạt động thi công trên công trường để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo các quy định của pháp luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/chi-huy-truong-cong-trinh-phai-luon-co-mat-tai-cong-truong/366587.vgp

Ông Nguyễn Văn Vương (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Nhà thầu A tham gia đấu thầu, sau khi trúng thầu và triển khai thi công, chỉ huy trưởng công trình không thường xuyên có mặt ở công trình mà chỉ có cán bộ kỹ thuật giám sát của nhà thầu A có mặt trên công trình.

Ông Vương hỏi, như vậy có được không, hay bắt buộc phải có mặt của chỉ huy trưởng trên toàn bộ thời gian ở công trường (những nhân sự này là những nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể.

Căn cứ theo trách nhiệm cá nhân được nêu trong hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu được chủ đầu tư chấp thuận và phê duyệt trước khi thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm tổ chức quản lý công việc, thực hiện điều hành hoạt động thi công trên công trường để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo các quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Vương, Chỉ huy trưởng, Thi công xây dựng, Công trường, Nhà thầu, Bộ xây dựng, Thầu, Trúng thầu, Bãi bỏ, Quản lý chất lượng, Thi công, Tiến độ, Đấu thầu, Phú Yên, Chức danh