Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Báo CAND: Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Chiều 24-5, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2018) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-giao-thong-van-tai-tinh-ha-giang-xep-hang-cuoi-cai-cach-hanh-chinh-hai-long-546416/

Ngân hàng Nhà nước đứng đầu, Bộ Giao thông vận tải đứng cuối

Theo bảng xếp hạng Chỉ số PAR INDEX 2018, tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi đó, tỉnh Phú Yên và Bộ Giao thông vận tải đứng ở vị trí bét bảng.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (PAR INDEX 2018) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018) được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tại Hội nghị diễn ra chiều 24-5.

Chỉ số PAR INDEX 2018 được đánh giá ở 18 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2018 của khối bộ, ngành cho thấy, nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%, bao gồm 14 bộ, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Nhóm thứ hai, đạt kết quả từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 4 bộ: Bộ Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Y tế và Giao thông vận tải.

Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 18 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 82,68%. Năm 2018 không Bộ nào có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 70%.

Tuy nhiên, chỉ có 8 bộ có Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 trên mức giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 cao nhất với kết quả là 90,57%, ngược lại, Bộ Giao thông vận tải thấp nhất với giá trị 75,13%.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình đạt 76,92%. Có 29 địa phương đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị trung bình, trong số đó có 9 địa phương đạt kết quả trên 80%; 60/63 địa phương đạt kết quả Chỉ số trên 70%.; khôngc ó địa phương đạt dưới 60% và khoảng cách kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng năm 2018 là 19,53%, thu hẹp đáng kể so với năm 2017 (29,76%).

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số đạt 89,06%, cao hơn 5,08% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ hai là thành phố Hà Nội, đạt 83,98%.

Trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2018 còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 địa phương đó là Long An và Ninh Bình. Phú Yên là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số đạt 69,53%. Hai đơn vị khác có kết quả dưới 70% là tỉnh Kon Tum và Trà Vinh.

Theo Báo cáo Chỉ số SIPAS 2018 (Chỉ số hài lòng), tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,99%; hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 69,98% - 97,88%.

So với năm 2017, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung cả nước năm 2018 tăng hơn 2%.

Tỉnh Sơn La về quán quân Chỉ số hài lòng của người dân năm 2018, tiếp theo là Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Tĩnh. Đứng cuối bảng là tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Bình Định.

Tiêu cực, tham nhũng là do bộ máy cồng kềnh, nhiều trung gian

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, công tác CCHC thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong cải cách thể chế.

Một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính, chưa thể hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thúc đẩy cải cách, chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng bộ, ngành, địa phương ban hành các quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền; tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, đề ra các biện pháp khắc phục; khuyến khích, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay tạo động lực thúc đẩy cải cách.

Phải sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương và có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, các thủ tục hành chính đang là rào cản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương, qua đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

“Việc giải quyết thủ tục hành chính phải nhanh gọn, với các quy định cụ thể như nhận hồ sơ bao nhiêu ngày thì phải trả cho dân, trễ hẹn phải xin lỗi và giải thích lý do vì sao. Nếu chúng ta vẫn để bộ máy cồng kềnh, qua nhiều khâu trung gian thì đây là nguyên nhân phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, kể cả tham nhũng vặt, tồn tại cơ chế xin-cho, tình trạng “chạy dự án”, “cò dự án” vẫn còn.

Có dự án giải quyết 1-2 năm mới xong thủ tục cho doanh nghiệp, người dân”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu và yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định.

Thu Thủy

Tìm kiếm:✨

  • PAR, SIPAS 2018, Index, Cải cách hành chính, Chỉ số, Năm 2018, Thành phố trực thuộc Trung ương, Đạt kết quả, Cơ quan hành chính, Giá trị trung bình, Cao nhất, PAR INDEX 2018, Ngân hàng nhà nước việt nam, Thủ tục hành chính, Phó thủ tướng thường trực