Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Báo Biên Phòng: Vịnh Vũng Rô

Vũng Rô đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Biên Phòng, nguồn bài: http://bienphong.com.vn/vinh-vung-ro/

Vịnh Vũng Rô nhìn từ di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô tại Bãi Chùa, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nơi đây trước kia là một địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. Vũng Rô đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997.

Trương Thúy Hằng

Tìm kiếm:✨

  • Vịnh Vũng Rô, Bãi Chùa, Vũng Rô, Trương Thúy Hằng, Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Di tích lịch sử, Cấp quốc gia, Chuyến tàu, Phú Yên, Trước kia, Công nhận, Miền bắc, Bí mật