Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Báo VOV: Phú Yên giảm một nửa số lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài

Tỉnh Phú Yên đang sắp xếp lại lồng bè nuôi tôm hùm tại Vịnh Xuân Đài, giảm xuống còn một nửa so với hiện tại, tránh thiệt hại cho người dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/phu-yen-giam-mot-nua-so-long-be-nuoi-tom-hum-tai-vinh-xuan-dai-897930.vov

Hiện nay, trên vịnh Xuân Đài có gần 2.400 hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè với hơn 1.440 bè nổi và gần 84.000 lồng tôm hùm, trong đó gần một nửa nuôi tự phát. Do nuôi không theo quy hoạch, mật độ thả nuôi dày làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước.

Tỉnh Phú Yên đang sắp xếp lại lồng bè nuôi tôm hùm tại Vịnh Xuân Đài.

Trong 3 năm qua, hàng loạt tôm hùm nuôi tại đây bị chết, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Theo kế hoạch, đến tháng 6 tới sẽ giảm một nửa số lồng bè nuôi tôm hùm tại đây.

Sau khi sắp xếp, số lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài sẽ giảm một nửa so với hiện nay.

Ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, theo quy định, Bộ NN-PTNT cho phép tối đa là 60 lồng/ha. Số lượng lồng dôi ra được báo cáo xin ý kiến tỉnh để có biện pháp xử lý, không sắp xếp được theo diện tích.

Hiện nay Sông Cầu cũng đang tích cực tuyên truyền bà con nhân dân chấp hành theo sự sắp xếp, quy hoạch của địa phương, để đảm bảo nuôi ổn định./.

Tìm kiếm:✨

  • Vịnh Xuân Đài, Sông Cầu, Phú Yên, Ô nhiễm, Quy hoạch, Đào Mỹ, UBND thị xã Sông Cầu, NN-PTNT, Sắp xếp, Nguồn nước, Thủy sản, Chấp hành, Tuyên truyền, Gia tăng, Nhân dân, Ô nhiễm môi trường