Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Báo VNEWS: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Phú Yên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-lam-viec-voi-tinh-phu-yen

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Đức Đam, Phú Yên