Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Báo TNMT: Nhiều địa phương chi ngân sách cho sự nghiệp BVMT thấp hơn 1%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 và năm 2019 tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vào ngày 23/4/2019 thì có nhiều tỉnh, thành trên cả nước chi thấp hơn 1% tổng chi ngân sách.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/nhieu-dia-phuong-chi-ngan-sach-cho-su-nghiep-bvmt-thap-hon-1-1268355.html

Kinh phí sự nghiệp môi trường là một nguồn lực tài chính quan trọng cho BVMT ở nước ta. Cùng với các nguồn lực khác, nguồn lực tài chính này đóng góp tích cực, mang lại những thành quả, kết quả không chỉ trong công tác quản lý, BVMT mà còn giúp cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phát triển bền vững.

Nhiều địa phương chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương thấp hơn mức quy định

Trước đó, ngày 6 tháng 01 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

Thông tư đã quy định rõ mức chi và nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách Trung ương và địa phương. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ kinh phí ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tuy nhiên, thông qua báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 4654/BTC-HCSN, ngày 19/4/2019 nhiều địa phương chi nguồn ngân sách cho sự nghiệp BVMT dưới 1%. Cụ thể, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách địa phương năm 2018 là 16.292 tỷ đồng. Việc phân bổ, sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trong năm 2018 thì có đến 7 địa phương quyết định mức dự toán chi phí sự nghiệp BVMT của ngân sách địa phương thấp hơn so với hướng dẫn của Trung ương, cụ thể là tỉnh Bình Định thấp hơn 53,4 tỷ đồng; Hải Phòng thấp hơn 22,8 tỷ đồng; Lào Cai thấp hơn 20,6 tỷ đồng; Nghệ An thấp hơn 18,7 tỷ đồng; Bắc Kạn thấp hơn 12,7 tỷ đồng; Phú Yên thấp hơn 17,4 tỷ đồng và Tiền Giang thấp hơn 13,5 tỷ đồng.

Mức chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương của tỉnh Nghệ An trong 2 năm liên tiếp 2018 và 2019 thấp hơn mức quy định lần lượt là 18,7 tỷ và 15,6 tỷ đồng

Dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách địa phương năm 2019 là 18.152 tỷ đồng. Con số mức dự toán chi phí sự nghiệp BVMT của ngân sách địa phương thấp hơn so với hướng dẫn của Trung ương năm 2019 tăng lên thành 13 địa phương, bao gồm Quảng Ninh thấp hơn 69 tỷ đồng; Hà Nội là 61,2 tỷ đồng; Bình Định là 55 tỷ đồng; Khánh Hòa là 37,7 tỷ đồng; Phú Yên là 22,5 tỷ đồng; Nghệ An là 15,6 tỷ đồng; Lào Cai là 14,1 tỷ đồng; Bắc Cạn 14,8 tỷ đồng…

Trước thực trạng trên, tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vào ngày 23/4/2019, nhiều đại biểu dự họp cho rằng, năm 2018 có 7 địa phương, trong khi năm 2019 tăng lên đến 13 tỉnh, thành dự toán chi chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương thấp hơn 1% là thể hiện dấu hiệu “tiêu cực”. Mặt khác, các đại biểu đặt câu hỏi về việc có chế tài xử lý hay không đối với các địa phương chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương thấp hơn mức quy định là 1% như đang diễn ra trong báo cáo nêu trên?

Đình Tiệp

Tìm kiếm:✨

  • BVMT, Đình Tiệp, Chi Bảo, Bắc Kạn, Bộ tài chính, Từ kinh, Phú Yên, Lào Cai, Bình Định, Nghệ An, Tiền Giang, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Tổng chi ngân sách, Kinh tế xã hội, Cấp có thẩm quyền, Bảo vệ môi trường