Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Báo Nhân Dân: Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 23-4, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1-5-1904 - 1-5-2019).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/39960102-ky-niem-115-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-tran-phu.html

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1-5-1904, tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tháng 7-1930, đồng chí Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công trực tiếp khởi thảo Luận cương Chính trị của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10-1930, Luận cương Chính trị được thông qua, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Tuy An đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người chiến sĩ kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Hiện nay, một số tư liệu quý về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú được lưu giữ tại Di tích lịch sử cấp quốc gia thành An Thổ.

PV

Tìm kiếm:✨

  • An Thổ, Tuy An, Trần phú, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản việt nam, Phú Yên, Ban chấp hành trung ương đảng, Lưu giữ, Cách mạng vô sản, Cộng sản, Ban chấp hành trung ương, Diễn văn, Cách mạng dân tộc dân chủ, Di tích lịch sử, Phong trào giải phóng dân tộc, Phong trào cách mạng, Lễ kỷ niệm