Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Báo Người Làm Báo: 31% BHXH các tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế

Theo yêu cầu của BHXH Việt Nam, với việc tập trung rà soát người tham gia BHXH qua dữ liệu của cơ quan Thuế, đến nay 31% BHXH các tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Làm Báo, nguồn bài: http://nguoilambao.vn/31-bhxh-cac-tinh-thanh-pho-da-kiem-tra-doi-chieu-du-lieu-voi-co-quan-thue-n12929.html

BHXH các tỉnh thành phố cần khai thác triệt để dữ liệu từ cơ quan Thuế nhằm phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc

Theo báo cáo, đến hết ngày 31/3, BHXH các tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp đối với 147 nghìn đơn vị (trong tổng số 473 nghìn đơn vị), đạt 31%. Tổng số lao động tại các đơn vị kiểm tra đối chiếu là 2,2 triệu người, trong đó có 613 nghìn lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 27,8% tổng số lao động đã rà soát, đối chiếu); số lao động đã đăng ký tham gia BHXH là 268 nghìn người (đạt 43,7% tổng số lao động thuộc diện tham gia); số lao động chưa tham gia BHXH là 345 nghìn người (chiếm tỷ lệ 56,3%).

Các tỉnh, thành phố rà soát được trên 90% số đơn vị do cơ quan Thuế cung cấp như: Tây Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Ninh Bình, Tiền Giang, Nghệ An, Phú Yên. Các địa phương rà soát đạt thấp như: Bắc Giang, Nam Định, TP.Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đồng Tháp, Hòa Bình, An Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa.

Trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH các tỉnh, thành phố sau khi nhận được dữ liệu đã yêu cầu các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn.

Báo cáo từ BHXH các địa phương cho thấy, thông qua rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế, một số tỉnh, thành phố đã khai thác được nhiều lao động tham gia BHXH bắt buộc. Trong đó, BHXH tỉnh Long An đã khai thác được hơn 9 nghìn lao động trong tổng số 848 đơn vị được rà soát; Bắc Ninh khai thác được gần 20 nghìn lao động…

Tại hội nghị, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định rõ số lượng doanh nghiệp và tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH; số doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể, đã giải thể, chờ phá sản, đã phá sản. Xác định rõ số lượng lao động thuộc đối tượng phải tham gia, không thuộc đối tượng tham gia.

Đồng thời, BHXH các tỉnh, thành phố đôn đốc, làm việc với 100% số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng trốn đóng, hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm khai thác triệt để đối tượng tham gia theo từng năm. Bám sát thời gian để sớm hoàn thành việc đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trong năm.

Trung tâm CNTT tiếp tục hoàn thiện phần mềm trao đổi thông tin với cơ quan Thuế, phần mềm TST và các phần mềm khác đảm bảo đồng bộ, liên thông.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng cục Thuế phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời đối với những đơn vị đã hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018./.

TH

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm xã hội việt nam, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Thất nghiệp, Thanh tra, Lao động, Giải thể, Phần mềm, Hồ sơ, Doanh nghiệp, Phá sản, Kiểm tra, Hướng dẫn, Tham gia, Thông qua, Bắt buộc, Cơ quan thuế, Tây Ninh, Cung cấp, Dữ liệu, Phú Yên, Người nộp thuế, Thuế thu nhập