Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Báo Công Thương: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội qua dữ liệu từ cơ quan thuế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đang chỉ đạo toàn ngành tập trung khai thác triệt để dữ liệu từ cơ quan thuế để đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả nhất nhằm phát triển người tham gia BHXH bắt buộc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-qua-du-lieu-tu-co-quan-thue-118059.html

Thống kê từ BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 31/3/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế cung cấp đối với 147 nghìn đơn vị (trong tổng số 473 nghìn đơn vị), đạt 31%.

Theo đó, tổng số lao động tại các đơn vị kiểm tra đối chiếu là 2,2 triệu người, trong đó có 613 nghìn lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 27,8% tổng số lao động đã rà soát, đối chiếu); số lao động đã đăng ký tham gia BHXH là 268 nghìn người (đạt 43,7% tổng số lao động thuộc diện tham gia); số lao động chưa tham gia BHXH là 345 nghìn người (chiếm tỷ lệ 56,3%).

BHXH Việt Nam đang tăng cường chỉ đạo mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Các tỉnh, thành phố rà soát được trên 90% số đơn vị do cơ quan thuế cung cấp như: Tây Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Ninh Bình, Tiền Giang, Nghệ An, Phú Yên. Các địa phương rà soát đạt thấp như: Bắc Giang, Nam Định, TP.Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đồng Tháp, Hòa Bình, An Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa.

Theo BHXH, thông qua việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH từ dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, BHXH các tỉnh, thành phố sau khi nhận được dữ liệu đã yêu cầu các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định rõ số lượng doanh nghiệp và tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH; số doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể, đã giải thể, chờ phá sản, đã phá sản. Xác định rõ số lượng lao động thuộc đối tượng phải tham gia, không thuộc đối tượng tham gia.

BHXH Việt Nam còn yêu cầu BHXH các địa phương đẩy mạnh đôn đốc, làm việc với 100% số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng trốn đóng, hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm khai thác triệt để đối tượng tham gia theo từng năm. Bám sát thời gian để sớm hoàn thành việc đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trong năm.

Hoa Quỳnh

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội việt nam, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm, Thất nghiệp, Bắt buộc, Lao động, Tham gia, Thanh tra, Hồ sơ, Khánh Hòa, Dữ liệu, Khai thác, Cơ quan thuế, Doanh nghiệp, Rà soát, Quản lý, Tây Ninh, Phú Yên, Cung cấp, Kiểm tra, Người nộp thuế, Tượng