Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Phú Yên: Giảm nghèo từ nông thôn mới

Ngày 20/4, UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ công bố xã Xuân Thọ 1 đạt chuẩn NTM năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/phu-yen-giam-ngheo-tu-nong-thon-moi-tintuc435150

Qua 8 năm xây dựng NTM, xã Xuân Thọ 1 đã huy động trên 25,7 tỉ đồng để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thực hiện Đề án bê-tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn từ năm 2013-2015, kinh phí thực hiện trên 7,4 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,2 tỉ đồng. Về tiêu chí nhà ở dân cư, huy động nguồn lực xóa 40 nhà tạm, hiện trên địa bàn xã có 656/664 nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Hộ nghèo trong xã giảm còn 4,06%. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Thọ 1 đạt 35,1 triệu đồng/người/năm.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • NTM, UBND thị xã Sông Cầu, Xuân Thọ, XUÂN HIẾU, Hộ nghèo, Phú Yên, Thu nhập, Nhân dân, Nông thôn, Nhà ở, Huy động, Nguồn lực, Kinh phí, Giao thông, Công bố, Triển khai, Kinh phí thực hiện, Thu nhập bình quân đầu người, Bê tông, Hộ cận nghèo