Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019

Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019 tổ chức cuộc họp để thống nhất triển khai các nội dung tổ chức Đại hội DTTS. Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội chủ trì cuộc họp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/dan-toc/hop-ban-chi-dao-dai-hoi-dai-bieu-cac-dtts-lan-thu-iii-nam-2019-tintuc434974

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019. Các đại biểu tham dự họp cũng đã tập trung thảo luận về một số mục đích, ý nghĩa, thời gian, nội dung của Đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu; công tác thi đua khen thưởng, việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên dự họp; đồng thời giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy; dự thảo văn bản Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và 2 tiểu ban giúp việc; rà soát, hoàn chỉnh lại toàn bộ nội dung dự thảo Kế hoạch theo đúng hướng dẫn của Trung ương. UBND các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân trên cơ sở nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019, dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và dự thảo xây dựng Kế hoạch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Theo dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu cấp tỉnh là 2 ngày, dự kiến vào trong tháng 11/2019 tại thành phố Tuy Hòa; thời gian tổ chức Đại hội đại biểu tại cấp huyện là 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • III, DTTS, Sơn Hòa, Phú Yên, Tuy Hòa, Khen thưởng, Thi đua, Đại hội đại biểu, Phan đình phùng, XUÂN HIẾU, Sông Hinh, Đồng Xuân, Ban chỉ đạo, Đại hội, Ủy ban nhân dân, Dự thảo, Giúp việc, Cấp huyện, Đại biểu, Tỉnh ủy, Tiếp thu, Dân tộc thiểu số