Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: 31% BHXH tỉnh, thành phố đã thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với cơ quan thuế

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 31/3/2019, BHXH tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế cung cấp đối với 147 nghìn/473 nghìn đơn vị, đạt 31% tổng số đơn vị cần kiểm tra, đối chiếu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tai-chinh/31-bhxh-tinh-thanh-pho-da-thuc-hien-kiem-tra-doi-chieu-du-lieu-voi-co-quan-thue-tintuc434572

Việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế được xem là giải pháp hữu hiệu mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Trước đó, ngày 25/2, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; trong đó, yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố, chậm nhất đến ngày 31/12/2019 hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; thực hiện đôn đốc, rà soát, cập nhật kết quả trên phần mềm quản lý doanh nghiệp do cơ quan thuế cung cấp và các doanh nghiệp phát sinh mới theo quy định, 06 tháng/lần tổng hợp, đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện. Đến nay sau hơn 1 tháng triển khai BHXH tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế cung cấp đối với 147 nghìn/473 nghìn đơn vị, đạt 31% tổng số đơn vị cần kiểm tra, đối chiếu. Tổng số lao động tại các đơn vị kiểm tra, đối chiếu là 2,2 triệu người; trong đó, 613 nghìn lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 27,8% tổng số lao động đã rà soát, đối chiếu); số lao động đã đăng ký tham gia BHXH là 268 nghìn người (đạt 43,7% tổng số lao động thuộc diện tham gia); số lao động chưa tham gia BHXH là 345 nghìn người (56,3%). Các BHXH tỉnh, thành phố rà soát được trên 90% số đơn vị do cơ quan thuế cung cấp là Tây Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Ninh Bình, Tiền Giang, Nghệ An, Phú Yên... Thông qua rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, một số BHXH tỉnh, thành phố khai thác thêm nhiều lao động tham gia BHXH bắt buộc như BHXH tỉnh Long An khai thác được hơn 9 nghìn lao động; Bắc Ninh khai thác được gần 20 nghìn lao động…

Đánh giá của các địa phương cho biết, thông qua việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế được xem là giải pháp hữu hiệu mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Chia sẻ về công tác thu, phát triển đối tượng tại địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh Phạm Ðức Cường cho biết, qua rà soát dữ liệu đơn vị từ cơ quan thuế chuyển sang, mới thấy danh sách doanh nghiệp chưa tham gia BHXH rất lớn (7.586 đơn vị), nhưng thực tế khi cơ quan BHXH rà soát lại, nhiều doanh nghiệp không có mặt tại địa bàn. Hiện BHXH Bắc Ninh đã rà soát được 4.342 doanh nghiệp và khai thác được 883 doanh nghiệp tham gia BHXH.

Tương tự tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cũng cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh tuy mới bước đầu rà soát danh sách đơn vị thuế cung cấp cho cơ quan BHXH, song kết quả khá tốt. Trong tổng số hơn 110 nghìn đơn vị đã rà soát được 69 nghìn doanh nghiệp, trong đó 5.400 đơn vị có số lao động khai thác được gần 26 nghìn lao động; còn hơn 60 nghìn đơn vị thì có doanh nghiệp lao động khớp với số liệu cơ quan BHXH, có một số lao động không tìm được địa chỉ dù đã phối hợp UBND phường xã, cục thuế - tương đối lớn. Việc rà soát này sẽ tiếp tục được BHXH thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh trong thời gian tới.

Để tiếp tục triển khai Công văn số 530/BHXH-BT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định rõ số lượng doanh nghiệp và tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH số doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể, đã giải thể, chờ phá sản, đã phá sản; xác định rõ số lượng lao động thuộc đối tượng phải tham gia, không thuộc đối tượng tham gia; đôn đốc, làm việc với 100% số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng trốn đóng, hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm khai thác triệt để đối tượng tham gia theo từng năm; tiếp tục tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy định, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra...

Lê Bảo

Tìm kiếm:✨

  • BHTN, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội việt nam, Lao động, Công văn, Bắt buộc, Doanh nghiệp, Thông qua, Thanh tra, Phú Yên, Ban hành, Theo dõi, Ủy ban nhân dân, Phần mềm, Đề xuất, Triển khai, Tham gia, Công tác, Quản lý, Dữ liệu, Người nộp thuế, Chi cục thuế, Tượng