Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Báo VNEWS: Tôm hùm Phú Yên chết do môi trường nuôi bị ô nhiễm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tom-hum-phu-yen-chet-do-moi-truong-nuoi-bi-o-nhiem

Tìm kiếm:✨

  • Phú Yên, Ô nhiễm, Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm nước