Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên sẽ xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đầm Ô Loan

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-se-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-lan-chiem-dam-o-loan

Tìm kiếm:✨

  • Lấn chiếm, Phú Yên, Xử lý