Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Báo TNMT: Phú Yên: DN cùng dân thi nhau hút cát dưới sông Cái, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo kiểm tra thông tin Báo TN&MT phản ánh

Sau khi Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường có bài phản ánh hoạt động khai thác hút cát dưới sông Cái tại hai xã An Định, An Dân, huyện Tuy An trong bài 'Phú Yên: Doanh nghiệp cùng dân thi nhau hút cát dưới sông Cái' đăng ngày 14/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản chỉ đạo kiểm tra thông tin báo nêu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/phu-yen-dn-cung-dan-thu-nhau-hut-cat-duoi-song-cai-chu-tich-ubnd-tinh-chi-dao-kiem-tra-thong-tin-bao-tn-mt-phan-anh-1266871.html

Hoạt động hút cát dưới sông Cái bằng ghe máy

Tại văn bản số 1361 ngày 18/3/2019, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin bài đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường nêu trên.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên

Tổng hợp và báo cáo tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trong tháng 03/2019. Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện.

Mỹ Bình

Tìm kiếm:✨

  • TN&MT, Tài nguyên, Ủy ban nhân dân, Chủ trì, Môi trường, Văn bản, Báo cáo, Kiểm tra, Chỉ đạo, Đề xuất, Phản ánh, Chủ tịch, An Định, Phối hợp, Tuy An, Báo Tài Nguyên, Mỹ Bình, UBND tỉnh Phú Yên, Phú Yên, Tham mưu, Làm rõ, Báo điện tử