Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Báo Hải Quan: 47 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

47 cảng cá ở 18 tỉnh thành ven biển được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/47-cang-ca-du-dieu-kien-xac-nhan-nguon-goc-thuy-san-101779.html

Ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực khắc phục thẻ vàng IUU. Ảnh: T.H

Theo thông tin VASEP, ngày 26/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố Danh sách 38 cảng cá ở 16 tỉnh thành ven biển được chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Trong đó có 18 cảng cá được xếp loại I và 20 cảng cá được xếp loại II.

Đây là đợt công bố đợt II năm 2019 về danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Trước đó, ngày 18/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, với 9 cảng cá thuộc 2 tỉnh Phú Yên và Bà Rịa - Vũng Tàu.Trong đó, chỉ có cảng cá Cát Lở (Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt loại I, còn lại là cảng đạt loại II.

Như vậy, đã có 47 cảng cá đủ điều kiện được chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. đây là một những biện pháp khắc phục thẻ vàng thủy sản IUU của IUU đói với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Lê Thu

Tìm kiếm:✨

  • IUU, Cảng Cá Cát Lở, T.H, Lê Thu, VASEP, Thủy sản, Bà Rịa, Chỉ định, Thẻ vàng, Phú Yên, Nông thôn, Vũng Tàu, Nông nghiệp, Xác nhận, Khai thác, Xuất khẩu, Khắc phục, Ban hành, Công bố, Cảng biển, Bến cảng, Người nuôi cá