Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Báo Biên Phòng: Tuyên truyền biển đảo cho giáo viên và học sinh địa bàn biên giới

Sáng 25-3, Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Phú Yên phối hợp với Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu và Thị đoàn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và tình hình Biển Đông cho cán bộ, giáo viên và hơn 200 em học sinh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Biên Phòng, nguồn bài: http://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-bien-dao-cho-giao-vien-va-hoc-sinh-dia-ban-bien-gioi/

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến, nâng cao nhận thức cho các thầy, cô giáo và các em học sinh về chủ quyền biển, đảo; pháp luật về chủ quyền biển, đảo; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và một số tình hình liên quan đến biển, đảo hiện nay.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong nêu cao tinh thần cảnh giác, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đoàn kết cùng với các ngành, các cấp và các lực lượng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Xuân Điền

Tìm kiếm:✨

  • BĐBP Phú Yên, Chủ quyền, Biên giới, Đảo, Đồn Biên phòng Xuân Đài, Xuân Điền, Phú Yên, Tổ quốc, Tuyên truyền, Xuân Thành, Sông Cầu, Biển Đông, Học sinh, An ninh, Chống phá, Bảo vệ, Nhận thức, Phối hợp, Thù địch, Cán bộ, Giáo viên, Trưởng đồn, Thủ đoạn, Cô giáo, Biển đông