Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Báo VietQ: Vì sao Thuận Thảo của 'bông hồng vàng Phú Yên' lỗ chồng lỗ, cổ phiếu không bằng cốc trà đá?

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong quý III/2018 bị lỗ hơn 41,7 tỷ đồng, báo cáo tài chính do bà Võ Thị Thanh ký cũng chỉ rõ, các tài sản của Công ty CP Thuận Thảo đã hoạt động nhiều năm, xuống cấp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietQ, nguồn bài: http://vietq.vn/vi-sao-thuan-thao-cua-bong-hong-vang-phu-yen-lo-chong-lo-co-phieu-khong-bang-coc-tra-da-d151008.html

Theo báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Thuận Thảo mà "bông hồng vàng Phú Yên" bà Võ Thị Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thấy doanh thu kinh doanh (bao gồm doanh thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính) chỉ đạt 10,3 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 2,4 tỷ đồng, tương ứng gần 19%.

Về chi phí kinh doanh (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) đạt gần 52,3 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ xấp xỉ 1,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,78%.

Trụ sở Công ty CP Thuận Thảo.

Nguyên nhân giảm được "bông hồng vàng Phú Yên" cho biết do công ty thắt chặt các mảng kinh doanh không hiệu quả nên chi phí giảm theo.

Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III/2018 của Công ty CP Thuận Thảo lỗ -41,95 tỷ đồng, tăng lỗ so với cùng kỳ là 903,6 triệu đồng, tương ứng tăng lỗ 2,2%.

Cũng trong quý III/2018, Công ty phát sinh thanh lý tài sản cố định nên có thêm nguồn thu nhập hơn 5 tỷ đồng. Vì có thêm phần giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý nên chi phí khác trong quý III cũng tăng lên 4,82 tỷ đồng, tăng 3,46 tỷ đồng so với quý III/2017.

Từ đó dẫn đến việc Thuận Thảo tiếp tục báo lỗ 41,7 tỷ đồng, dù con số lỗ đã được giảm nhẹ hơn 641 triệu đồng tương ứng 1,51% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đẩy lỗ lũy kế đến 30/9/2018 lên 1.201,1 tỷ đồng.

Việc vực dậy Thuận Thảo từ trong thua lỗ, nợ nần là cả một thách thức với nữ đại gia Phú Yên Võ Thị Thanh.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong quý III/2018 bị lỗ hơn 41,7 tỷ đồng, trong báo cáo tài chính do bà Võ Thị Thanh ký cũng chỉ rõ, các tài sản của Công ty đã hoạt động nhiều năm, xuống cấp. Trong khi đó, khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay để có nguồn vốn đầu tư nâng cấp, đầu tư bổ sung để phát huy hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc đầu tư của dự án Khu du lịch sinh thái dàn trải, dịch vụ trùng lắp, cơ sở hạ tầng xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Dự án khách sạn đầu tư với tiêu chuẩn quá tầm so với thị trường địa phương, lượng khách ngoài tính hạn chế do hạn chế sản phẩm du lịch của tỉnh, các dự án đầu tư tại tỉnh Phú Yên chậm hoặc không triển khai nên việc khai thác không hiệu quả.

Đồng thời, lợi thế của Thuận Thảo về thương hiệu chưa khai thác hết, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với lợi thế kinh doanh mới và hiện đại.

"Công ty đã nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ từ những năm trước nhưng thu hồi không được nên đã ảnh hưởng đến nguồn vốn dẫn đến tình hình tài chính khó khăn. Công ty lại không có vốn lưu động để sản xuất kinh doanh, không cân đối được nguồn vốn trả nợ thuế, ngân hàng... dẫn đến phát sinh chi phí chậm nộp thuế, lãi vay...

Việc tái cấu trúc của Công ty cũng chưa thật sự mang lại hiệu quả trong khi Công ty vẫn chịu các khoản chi phí bất biến như chi phí tiền lương, chi phí khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là chi phí tài chính, chi phí chậm nộp thuế.

Chính vì những nguyên nhân trên dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý III/2018 bị lỗ", bà Võ Thị Thanh thông tin trong báo cáo tài chính.

Để xử lý những khó khăn về tài chính, nữ đại gia Phú Yên cho biết sẽ thanh lý, chuyển nhượng tài sản của các dự án, chuyển nhượng một hoặc một số lĩnh vực kinh doanh để giảm nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ cá nhân, đồng thời xử lý các tài sản thế chấp hiện đang vay vốn tại các ngân hàng theo đúng luật định, có nguồn vốn để tái cấu trúc, đầu tư sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp các lĩnh vực còn lại tạo sự ổn định trong sản xuất kinh doanh.

Công ty cũng có kế hoạch tập trung thu hồi các công nợ để có vốn đầu tư, ưu tiên thực hiện nghĩa vụ thuế và các chính sách cho người lao động, BHXH. Tìm nhà đầu tư, hợp tác liên doanh – liên kết để huy động nguồn vốn tiến hành hợp tác kinh doanh… Kiện toàn hệ thống quy trình, tăng cường công tác kiểm ra, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tiết giảm chi phí.

Theo dữ liệu tại báo cáo tài chính, đến 30/9, Thuận Thảo có 755,8 tỷ đồng tổng tài sản, giảm hơn 8% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả lại tăng lên 1.510,1 tỷ đồng, tăng 3,7%. Riêng nợ ngắn hạn đã là 1.393,76 tỷ đồng, chiếm tới 92,3% trong tổng nợ phải trả, gấp 107 lần tài sản ngắn hạn!

Khoản lỗ lũy kế vượt 1.200 tỷ đồng đã ăn mòn vốn, khiến vốn chủ sở hữu của Thuận Thảo đến cuối quý III vừa qua bị âm tới 754,3 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu GTT của Thuận Thảo hiện chỉ có mức giá rất bèo bọt 300 đồng, thanh khoản hầu như “đóng băng” trong thời gian dài.

Nguyễn Huệ

Tìm kiếm:✨

  • Võ Thị Thanh, Quý III/2018, Công ty CP Thuận Thảo, Hồng Vàng, Chi phí, Báo cáo tài chính, Phú Yên, Lý Doanh, Nguồn vốn, Phú Yên Võ Thị Thanh, Hợp tác Liên Doanh, Sản xuất kinh doanh, Tái cấu trúc, Kinh doanh, Lý Tài Sản, Quý III/2017, Thu hồi, Công ty Phát, Lãi ròng, Lỗ lũy kế, Trà đá, Khu du lịch sinh thái, Quản lý rủi ro