Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Báo Nhân Dân: Việc mua và đọc báo Đảng nên gắn với tiêu chí thi đua

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng: Từ năm 2019, việc mua và đọc báo Đảng có thể gắn với các tiêu chí thi đua của các tổ chức cơ sở đảng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38167602-viec-mua-va-doc-bao-dang-nen-gan-voi-tieu-chi-thi-dua.html

Đoàn công tác khảo sát, làm việc với Đảng ủy phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Trong hai ngày 6 và 7-11, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn; cùng đại diện Báo Nhân Dân đã khảo sát tại một số Đảng bộ cơ sở và có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế biển tại địa phương.

Báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo lộ trình; đồng thời đã phê duyệt đề án đối với 13/14 cơ quan, giảm 16 phòng, ban, khoa và một đơn vị sự nghiệp.

Theo Tỉnh ủy Phú Yên, kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đều được phân bổ kinh phí để đặt mua báo Đảng, gồm Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Phú Yên và một số tờ báo khác phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Hệ thống mạng lưới phát hành báo chí thường xuyên được mở rộng, nâng cao chất lượng, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày; thường xuyên phản ánh kịp thời tình hình đặt mua báo của các chi, đảng bộ với Ban Tuyên giáo các cấp để có đôn đốc, nhắc nhở kịp thời.

Tuy nhiên, trước sự phát triển đa dạng, phong phú, tiện ích của các phương tiện nghe nhìn cùng với sự phát triển của internet… đã ảnh hưởng đến việc mua và đọc báo Đảng; nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan về việc mua, đọc báo Đảng còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của báo, tạp chí của Đảng trong việc nâng cao kiến thức, trình độ, nhất là về trình độ chính trị chưa đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc mua báo, tạp chí của Đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng có lúc, có nơi chưa đúng mục đích.

Một số xã, phường, thị trấn đặt mua báo, tạp chí của Đảng rất ít, thậm chí rất nhiều đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đặt mua. Công tác phát hành báo chí nói chung, phát hành báo Đảng nói riêng đến một số địa phương, đơn vị có lúc còn chậm, nhất là ở các huyện miền núi vào mùa mưa lũ, nên thông tin mất tính thời sự, không tạo hứng thú cho người đọc, ảnh hưởng đến số lượng và đơn vị đặt mua. Do vậy, Phú Yên là một trong những tỉnh có tỷ lệ mua báo, tạp chí của Đảng thấp nhất cả nước.

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh Phú Yên, trong quý IV/2018, hầu hết các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều có tỷ lệ đặt mua báo Đảng đạt thấp so với yêu cầu. Cụ thể toàn tỉnh Phú Yên có 2738 tổ chức cơ sở đảng, mỗi kỳ chỉ đặt phát hành qua hệ thống bưu điện 808 tờ báo Nhân Dân, đạt tỷ lệ 18,6%; 444 Tạp chí Cộng sản, đạt 16,2% và báo Phú Yên là 1408 tờ một kỳ, đạt 51,4%. Riêng tại thành phố Tuy Hòa có 20/38 tổ chức cơ sở đảng không đặt mua Tạp chí Cộng sản và chỉ có 15/38 tổ chức cơ sở đảng mua báo Nhân Dân…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Giáng Hương, Vụ trưởng, Trưởng Ban hỗ trợ xuất bản Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Phú Yên nên tổng kết Chỉ thị 11 và sơ kết Kết luận 29 và có đề xuất cụ thể về phương án tiếp tục mua và đọc báo Đảng hay là hình thức phát hành như thế nào mang lại hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, tỷ lệ các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đặt mua báo Đảng như hiện nay là quá thấp; trong đó có lỗi của các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm Kết luận số 29 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về việc mua và đọc báo Đảng; giao Ban Tuyên giáo tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản nhắc nhở các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị về việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp để đặt mua báo Đảng theo quy định, đưa báo Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

“Từ năm 2019, việc mua và đọc báo Đảng có thể gắn với các tiêu chí thi đua của các tổ chức cơ sở đảng. Nếu tổ chức nào làm tốt thì cộng điểm, làm không tốt thì trừ điểm thi đua”, đồng chí Lương Minh Sơn nhấn mạnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn lãnh đạo tỉnh Phú Yên quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thường xuyên đặt mua và đọc báo Đảng; tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các cơ quan báo Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng trong quá trình tác nghiệp tại địa phương….

Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thời gian tới, đó là các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải tăng cường chỉ đạo rà soát và phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng hằng năm, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Phú Yên; chỉ đạo đảng ủy cơ sở phải có trách nhiệm mua và cấp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Phú Yên cho các chi bộ trực thuộc. Các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị ngoài việc tổ chức mua, đọc báo Đảng, phải có trách nhiệm vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

TRÌNH KẾ

Tìm kiếm:✨

  • Xây dựng đảng, Đoàn thể, Báo Đảng, Đảng viên, Tổ chức bộ máy, Đảng bộ, Chính trị, Tỉnh ủy Phú Yên, Chỉ thị, Công tác, Lương Minh Sơn, Của các, Tạp chí Cộng Sản, Về việc, Phú Yên, Tuy Hòa, Hằng Năm, Internet, Ban tuyên giáo, Đảng cộng sản, Đảng ủy, Chi ủy, Kinh tế xã hội, Đời sống vật chất, Ban tuyên giáo trung ương, Bưu điện, Người đọc