Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Báo KTNT: Phú Yên: Bệnh khảm lá trên cây sắn tiếp tục gây hại cho nông dân

Theo Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, hiện nay, bệnh khảm lá sắn tiếp tục lây lan ra 80,2ha gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/phu-yen-benh-kham-la-tren-cay-san-tiep-tuc-gay-hai-cho-nong-dan-post23524.html

Bệnh gây hại nghiêm trọng chủ yếu trên địa bàn 2 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh.

Bệnh khảm lá virus hại sắn lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng và qua hom giống nên khả năng lây lan rất nhanh.

Qua theo dõi tình hình bùng phát, lây lan bệnh khảm lá sắn, cho thấy, mật số bọ phấn trắng tăng cao trước khi bùng phát. Trong quá trình chích hút cây sắn (khoai mì), bọ phấn trắng sẽ hấp thu và truyền vi rút SLCMV gây khảm lá từ cây bệnh sang cây khỏe.

Nông dân đã tiến hành tiêu hủy cây sắn bị bệnh

Bệnh khảm lá trên cây sắn đang có chiều hướng lan rộng. Bệnh lại chưa có thuốc trị, tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, vì vậy đang gây hại nghiêm trọng nhiều vùng trồng sắn cho nông dân.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh Phú Yên cần phối hợp tăng cường công tác kiểm dịch, đặt biệt đối với hom giống mắc bệnh xử lý theo các qui định hiện hành nhằm tránh lây lan trên diện rộng; khuyến cáo nông dân sử dụng thay thế giống mắc bệnh bằng các giống ít nhiễm bệnh như KM94, KM140…/.

Anh Thi

Tìm kiếm:✨

  • Bệnh, Vi-rút, Lây lan, Thuốc, Bùng phát, Lá Sắn, Nông dân, Trồng trọt, Lan nhanh, Bọ phấn trắng, Trên diện rộng, Trồng sắn, Kinh tế, Huyện miền, Tỉnh Phú Yên, Anh Thi, Dịch bệnh