Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Báo GD&TĐ: Kiện toàn mạng lưới thư viện trường học

Sở GD&ĐT Phú Yên thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị phát triển văn hóa đọc và trao tủ sách lớp học cho các trường phổ thông năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/kien-toan-mang-luoi-thu-vien-truong-hoc-3962086-v.html

Ảnh minh họa/internet

Trong kết luận này, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng các thư viện trường học; tu bổ hoặc xây mới các thư viện trường học nhằm đáp ứng yêu cầu đọc sách của học sinh.

Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí thư viện trường học đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa đọc và giải pháp nâng cao chất lượng thư viện.

Huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư thiết bị, tủ sách, sách cho các trường và điểm trường vùng khó khăn; huy động cha mẹ học sinh tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tự quản lý tủ sách và cho mượn sách. Hàng năm, tổng kết, hướng dẫn nhân rộng mô hình xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh.

Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện lưu động”, “thư viện linh hoạt”, “thư viện điện tử”,... xây dựng tủ sách lớp học.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lí thư viện góp phần đổi mới hoạt động dạy học của nhà trường. Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng…

Lập Phương

Tìm kiếm:✨

  • Thư viện, Sách, Tủ sách, Học sinh, Lớp học, Thư viện Trường, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, Hoạt động, Internet, Đổi mới, Thư viện Xanh, Sở GD, Trường Phổ, ĐT Phú Yên, Và Phát Triển, Thư viện điện tử