Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Báo GD&TĐ: ĐBQH trăn trở tình trạng phổ biến mua hàng không lấy hóa đơn

Thảo luận ở tổ về sửa đổi Luật quản lý thuế, đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) nêu thực trạng, việc mua hàng không lấy hóa đơn diễn ra phổ biến trong giao dịch mua bán.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dbqh-tran-tro-tinh-trang-pho-bien-mua-hang-khong-lay-hoa-don-3963389-v.html

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Theo đại biểu, việc này vô tình tiếp tay cho việc một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng quy định của luật thuế.

Việc mua hàng không lấy hóa đơn theo thói quen của người tiêu dùng sẽ dẫn đến cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn khống cho khách hàng khác, mặc dù giao dịch kinh doanh không xảy ra.

Việc ghi sai nội dung hóa đơn tạo thuận lợi cho một số doanh nghiệp mua hóa đơn đưa vào chi phí cho doanh nghiệp từ đó tăng chi, giảm lợi nhuận, giúp doanh nghiệp giảm số tiền thuế phải đóng.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Hồng Vân đồng tình việc dự thảo luật quy định nghiêm cấm bán hàng không xuất hóa đơn, nhưng đề nghị cần bổ sung ghi đúng, không ghi sai nhằm trốn thuế.

Nhắc đến tình trạng người nộp thuế sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch nhưng khi kê khai nộp thuế chỉ kê khai một tài khoản, đại biểu Vân cho rằng, cần quy định rõ người nộp thuế phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ, số hiệu và nội dung giao dịch của tất cả các tài khoản ở các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác của người nộp thuế.

Với việc khoanh nợ tiền thuế, theo đại biểu, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền khoanh nợ phải làm rõ; người muốn khoanh nợ phải làm hồ sơ gì, trình tự đến đâu, nơi tiếp nhận phải làm gì. Nếu không rõ dễ dẫn đến tình trạng xin – cho.

Hải Bình (ghi)

Tìm kiếm:✨

  • Đại biểu, Kê khai, Đại biểu quốc hội, Đề nghị, Dự thảo luật, Thuế, Doanh nghiệp, Phú Yên, Xuất Hóa, Nguyễn Hồng Vân, Từ đó, Quốc hội tỉnh Phú Yên, PHẢI LÀM, Cán bộ thuế, Hóa đơn, Trốn thuế