Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Báo CAĐN: Các cụm thi đua số 5, số 7 tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2018

QUẢNG NAM- Ngày 9-11, tại CA tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua số 7 Bộ CA gồm CA các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc năm 2018'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/105_198008_cac-cum-thi-dua-so-5-so-7-tong-ket-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-nam-2018.aspx

Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tham dự hội nghị.

Năm qua, hưởng ứng phong trào, CA các đơn vị trong cụm đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đổi mới nội dung, biện pháp; đề ra chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể và các giải pháp đồng bộ gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên CBCS CA các tỉnh hăng hái thi đua lập công, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, tỷ lệ điều tra khám phá án của CA trong cụm thi đua số 7 trung bình đạt 83%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,9%; công tác cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, có 11.054 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

Hội nghị đã đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua cho CA tỉnh Quảng Nam; Bộ CA tặng Cờ thi đua cho CA các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận; đề nghị Bộ CA tặng Bằng khen cho CA các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận và Khánh Hòa. Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, Bộ CA năm 2019 là CA tỉnh Ninh Thuận.

P.N

QUẢNG TRỊ - Cụm thi đua số 5- Bộ CA gồm 6 tỉnh Quảng Trị, TT- Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa cũng vừa tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 tại Công an Quảng Trị và thống nhất CA tỉnh TT- Huế làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 vào năm 2019.

BẢO HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Cụm Thi đua số 7, Cờ thi đua, Vì An, Phong trào thi đua, Thi đua, Cụm thi, CA tỉnh, Bộ công an, Cụm thi đua số 5, Tổng kết, Ninh Thuận, Nhiệm vụ, Bình Thuận, Công an, Phong trào, Bước chuyển biến, Thủ tục hành chính, Toàn dân, Giấy khen