Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Báo Tổ Quốc: Phú Yên: Công bố danh mục kiểm kê hơn 200 di tích trên địa bàn

UBND tỉnh Phú Yên vừa công bố danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (gọi tắt là di tích) trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/phu-yen-cong-bo-danh-muc-kiem-ke-hon-200-di-tich-tren-dia-ban-20181029224812712.htm

Nhà thờ Mằng Lăng - Một trong những di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Ảnh: kienthuc.net.vn

Theo đó, 201 di tích được kiểm kê theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, gồm: Thành phố Tuy Hòa: 29 di tích; Thị xã Sông Cầu: 16 di tích; Huyện Tuy An: 53 di tích; Huyện Phú Hòa: 15 di tích; Huyện Đông Hòa: 20 di tích; Huyện Tây Hòa: 30 di tích; Huyện Sơn Hòa: 14 di tích; Huyện Sông Hinh: 04 di tích; Huyện Đồng Xuân: 20 di tích.

Theo danh mục kiểm kê, thực trạng các di tích, đa số còn tốt, một số đã được trùng tu, tôn tạo, một số được đưa vào quy hoạch khảo cổ,… tuy nhiên, đã có một số di tích đang bị xuống cấp như: Miếu thờ Thiên Y A Na, Khu mộ cổ Chánh Nam, Miếu Thần Đầu, Đình phường Bốn…

UBND tỉnh giao giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể văn hóa khác lựa chọn lập hồ sơ khoa học các di tích trình các cấp có thẩm quyền để quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Ngoài ra, ít nhất 5 năm một lần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và tham mưu UBND tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích; đồng thời bổ sung những di tích có đủ tiêu chuẩn để xếp hạng.

Lan Phạm (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Di tích, Tôn tạo, Trùng tu, Văn hóa, Khảo cổ, Di sản văn hóa, Ủy ban nhân dân, Luật di sản văn hóa, UBND Tỉnh, Sở văn hóa, MỘT LẦN, Phú Hòa, Giám Đốc Sở Văn Hóa, ĐANG BỊ, Nhà thờ Mằng Lăng, Mộ cổ, Khảo cổ học, Quần thể di tích, Di tích lịch sử