Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Báo GD&TĐ: Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý trường học trực tuyến

Sở GD&ĐT Phú Yên hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dam-bao-100-co-so-giao-duc-co-phan-mem-quan-ly-truong-hoc-truc-tuyen-3958066-v.html

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, năm học này, nhiệm vụ CNTT của ngành GD&ĐT Phú Yên tập trung triển khai có hiệu quả các đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học đã được thực hiện thời gian qua; tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai thực hiện hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa sở GD&ĐT với các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục; sử dụng thống nhất cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung ngành GD&ĐT từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đảm bảo 100% đơn vị, cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý trường học trực tuyến và CSDL của các hệ thống phải được tích hợp trong hệ thống CSDL dùng chung của ngành GD&ĐT.

Tiếp tục xây dựng và khai thác có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học; triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học từ sở GD&ĐT đến các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục; ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Để triển khai công tác ứng dụng CNTT toàn ngành có hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu mỗi đơn vị phân công cán bộ đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT.

Theo đó, các phòng GD&ĐT phân công lãnh đạo phòng và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, phụ trách và triển khai nhiệm vụ CNTT;

Các đơn vị trực thuộc Sở phân công lãnh đạo phụ trách cùng nhân viên, giáo viên tin học làm đầu mối theo dõi, phụ trách và triển khai nhiệm vụ CNTT.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT; huy động nguồn lực xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT đáp ứng yêu cầu dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục…

Lập Phương

Tìm kiếm:✨

  • Sở Giáo dục, Mầm non, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Các phòng GD, Ứng dụng, ĐT Phú Yên, Cơ sở dữ liệu, Triển khai, Online, Phần mềm, Dịch vụ CNTT, E-learning, Thời gian qua, Học liệu, Tin học, Giáo dục phổ thông, Nghiên cứu khoa học, Lớp học