Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Báo Đầu Tư: Phú Yên công bố năng lực cạnh tranh sở, ngành, địa phương: Cục thuế và huyện Tuy An đầu bảng

Theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) khối các sở, ban, ngành cho thấy, điểm trung vị của khối đạt 48,45 điểm, khối địa phương là 40,54 điểm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/phu-yen-cong-bo-nang-luc-canh-tranh-so-nganh-dia-phuong-cuc-thue-va-huyen-tuy-an-dau-bang-d90246.html

UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018.

Đứng đầu bảng đánh giá cấp sở và tương đương là Cục Thuế tỉnh với số điểm 54,82; Sở Công thương thứ 2 54,51 điểm; tiếp theo là Sở Khoa học-Công nghệ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh - Xã hội…

Trong khi đó, đối với cấp chính quyền (cấp huyện), thì huyện Tuy An được đánh giá với số điểm cao nhất với số điểm: 58,73; huyện Tây Hòa thứ 2 với 49,62; tiếp theo là huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa… Thành phố Tuy Hòa xếp thứ 9 trong bảng đánh giá.

Như vậy, theo bảng đánh giá DDCI khối các sở, ban, ngành cho thấy, điểm trung vị của khối đạt 48,45 điểm, tương đương điểm số PCI 2017 của tỉnh 60,59 điểm. Ở khối địa phương, điểm trung vị của cả khối là 40,54 điểm, thấp hơn điểm trung vị của khối sở, ban, ngành và cũng thấp hơn điểm số PCI năm 2017 của tỉnh.

Trong khối sở, ban, ngành, một số đơn vị có truyền thống quản lý tuân thủ, tương tác nhiều với doanh nghiệp như ngành thuế, công thương, kế hoạch và đầu tư lại có được sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trong khi khối sở, ban, ngành tham mưu, phụ trách các nguồn lực đất đai, cơ sở hạ tầng được đánh giá ở nhóm xếp cuối. Đối với khối địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao hai địa phương Tuy An, Tây Hòa, trong khi thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu bị xếp ở nhóm cuối.

Qua đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố công khai kết quả chỉ số DDCI năm 2018 lên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, rà soát lại kết quả thực hiện của ngành, địa phương mình, phân tích đánh giá rõ nguyên nhân các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số còn thấp điểm để đưa ra giải pháp, xây dựng kế hoạch khắc phục và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Hà Minh

Tìm kiếm:✨

  • Tuy An, Xã Sông Cầu, Thứ 9, Thấp hơn, PCI 2017, Huyện Tây Hòa, Huyện Sông Hinh, Cục thuế tỉnh, Đánh giá, Hà Minh, Cạnh tranh, Cấp huyện, Thương binh, Đất đai, Tham mưu, Phụ trách, Người nộp thuế, Chi cục thuế