Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Báo Đại Đoàn Kết: Phú Yên: Toàn tỉnh có 45/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên, đến nay toàn tỉnh có 45/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/phu-yen-toan-tinh-co-45-88-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tintuc420291

Trong đó có 4 xã được công nhận vào đợt 1/2018 là các xã An Chấn, An Nghiệp, An Dân (huyện Tuy An), Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh).

Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố thì có 3 địa phương đạt 100% số xã nông thôn mới. Đó là TP Tuy Hòa có 4/4 xã, huyện Phú Hòa có 8/8 xã, huyện Tây Hòa có 10/10 xã.Tuy nhiên, huyện Tây Hòa có 2 xã là Hòa Phong, Hòa Mỹ Tây không giữ vững 19/19 tiêu chí.

Hiện UBND huyện tăng cường kiểm tra giám sát, khắc phục các tiêu chí không giữ vững, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và lập hồ sơ xét đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2020. Cùng với đó, đến nay bình quân toàn tỉnh đạt 15,06 tiêu chí/xã, không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • NÔNG THÔN MỚI, Đức Bình Đông, Xã nông thôn, Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa, BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH, Huyện Sông Hinh, Huyện Tuy An, XUÂN HIẾU, Số 9, Xây dựng nông thôn mới, Giữ vững, Phấn đấu, Quốc gia, Ban chỉ đạo, Nông thôn